Darbo užmokestis

Mažeikių rajono nakvynės namų darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis
vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičiuos mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Koeficientas

2017 m. III ketvirtis

 

Direktorius

1

7,85

1024

 

Vyriausias buhalteris

1

5,02

639

 

Vyriausias socialinis darbuotojas

1

4,48

569

 

Socialinis darbuotojas

2

4,48

569

 

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6

3,16

398

 

Raštvedys – ūkvedys

1

3,12

325

 

Valytojas – skalbinių prižiūrėtojas

1

3,0

325