2019-11-06 Su pyrago diena pasveikinti atvyko lopšelio – darželio “Gintarėlis” vaikučiai.