Dangaus amžina išmintis paskelbė, kad žmogus visada turi ateiti į pagalbą kitam žmogui. (Teokritas)

Vargšams tikrai reikia pagalbos, bet kai kurie žmonės gali jus be perstojo atakuoti. Vis dėlto padėkite. (Motina Teresė)

Jeigu gali pamokyti klystantį, pamokyk; jei negali, atmink, jog tam tau duotas atlaidumas. (Markas Aurelijus)

 

Apie mus

Mažeikių rajono nakvynės namų darbuotojai stengiasi, kad nakvynės namai būtų laikina stotelė, mažytis prieglobstis bėdon patekusiam žmogui ir kad pro mūsų namų langus kitom akim pažvelgtų į gyvenimą.

Mažeikių Nakvynės namai:

- tai socialinės paskirties biudžetinė įstaiga įkurta 1993 metais sausio mėnesio 1 dieną , išlaikoma iš savivaldybės biudžeto. Nakvynės namuose yra 40 gyvenamų vietų, iš jų: 24 vyrams, 12 moterims ir 4 trejų parų. 

Mažeikių Nakvynės namų tikslas:

suteikti laikiną gyvenamąją vietą grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, socialinės reabilitacijos įstaigų, skirstymo punktų, elgetaujantiems, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, smurto ir kitiems asmenims neturintiems pastovios gyvenamosios vietos ar laikinai negalintiems dėl kokių nors priežasčių grįžti į savo būstą. Padedame ugdyti čia gyvenančių asmenų sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis visuomenę, užtikrinti socialinį saugumą.

Globotiniams teikiamos socialinės paslaugos:

• Informavimas ir konsultavimas;
• Tarpininkavimas ir atstovavimas;
• Apgyvendinimas;
• Minimalių buitinių ir asmeninės higienos organizavimas;
• Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
• Esant poreikiui, sveikatos priežiūros ir apsaugos organizavimas;
• Kitos paslaugos, reikalingos asmenims pagal jų savarankiškumo lygį.
 

Nakvynės namuose vykdoma narkomanijos prevencijos programa – tikslas sumažinti su narkotikų vartojimų ir rizikinga elgsena susijusias medicinines, socialines, ekonomines, teisines pasekmes visuomenei ir asmeniui.

Programos pagrindinis uždavinys – mažinti narkotikų vartojimą bei švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusią neigiamą įtaką atskiriems asmenims, jų šeimoms, bendruomenėms ir visuomenei, įskaitant nusikalstamumą, infekcijų plitimą, skatinti paslaugų gavėjus gydytis ir integruoti juos į visuomenę.

 Žinome, kad esame reikalingi, kad čia gyvenantys globotiniai bent laikinai jaustusi patogiai. Gyventojams organizuojame įvairias šventes ir minėjimus: Velykas, Kūčias, Kalėdas, Valstybės atkūrimo diena, Valstybės dieną. Pagal Lietuviškus papročius švenčiame Kūčias ir Velykas. Gyventojai čia gyvendami pasijunta reikalingais žmonėmis, mūsų bendruomenės nariais.