Darbo užmokestis

 

 

Mažeikių rajono nakvynės namų darbuotojų darbo užmokestis

 

  Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybės lygis Vienodas pareigybes einančius darbuotojų skaičius 2020 m. nustatytas vid. mėn. darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2020 m. kintamoji dalis (neatskaičius mokesčių)
  1. Direktorius A2 1 1505,94 9%
  2. Vyr. buhalterė A2 1 1182,72  
  3. Vyr. soc. darbuotojas A2 1 1057,76  
  4. Soc. darbuotojos A2 3 1057,76  
  5. Raštvedė – ūkvedė B 1 765,60  
  6. Soc. darbuotojų padėjėjai C 6 862,40  
  7. Valytoja – skalbinių prižiūrėtoja C 1 709,28  
             

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2017-08-25 Nr. T1-228 nustatytas didžiausias leistinas Mažeikių rajono nakvynės namuose pareigybių skaičius – 14