Veiklos dokumentai

2022 ųjų metų veiklos planas ico_pdf

Ataskaita už 2021 metus ico_pdf

2021 metų veiklos planas ico_pdf

2020 metų veiklos plano vykdymo ataskaitaico_pdf

Mažeikių raj. nakvynės namų psichosocialinės rizikos darbe tyrimas ico_pdf

2020 m. veiklos planasico_pdf

2019 metų veiklos plano vykdymo ataskaitaico_pdf

2019 metų veiklos planasico_pdf

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ĮKAINIŲ UŽ PASLAUGAS MAŽEIKIŲ RAJONO NAKVYNĖS NAMUOSE PATVIRTINIMO ( 2013 m. gruodžio 20 d. Nr. T1-409)

 

parsisiųsti MS Word formate