Veiklos dokumentai

2019 metų veiklos plano vykdymo ataskaitaico_pdf

2019 metų veiklos planasico_pdf

2018 veiklos ataskaitaico_pdf

2018 metų veikos planas ico_pdf

2017 metų veiklos plano ataskaitaico_pdf

2017 metų veiklos planasico_pdf

Metinis veiklos planas Nakvynės namai 2016-04-21 ico_pdf

Darbo ataskaita už 2016 m.ico_pdf

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ĮKAINIŲ UŽ PASLAUGAS MAŽEIKIŲ RAJONO NAKVYNĖS NAMUOSE PATVIRTINIMO ( 2013 m. gruodžio 20 d. Nr. T1-409)

parsisiųsti MS Word formate