Paslaugų kainos

Mokėjimas už socialines paslaugas

Bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas)teikiamos nemokamai
 
Laikino apnakvindinimo paslauga teikiama nemokamai
 
Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga teikiama pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip 1 metai, pagal Mažeikių rajono Tarybos patvirtintus įkainius (Tarybos 2014 spalio 31 d. sprendimas  Nr. T1-290)
   
iki 6 mėn. 21,35 + 5 proc.
nuo 6 mėn. iki 1 metų 42,70 + 5 proc.