Paslaugų kainos

Mokėjimas už socialines paslaugas

Bendrosios socialines paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas)teikiamos nemokamai
 
Laikino apnakvindinimo paslauga teikiama nemokamai
 
Apgyvendinimo nakvynes namuose paslauga teikiama pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip 1 metai, pagal Mažeikių rajono Tarybos patvirtintus įkkainius (Tarybos sprendimas 2014 spalio 31 d. Nr. T1-290)
 
 

 

 

1 mėn. nemokamai
2-6 mėn. 20,85 + 5%  nuo gaunamų pajamų​  
7-12 mėn. 41,70 + 5 %  nuo gaunamų pajamų  ​